Dibaca shake bentou, bukan sheyk bentou :p Shake (atau sake) artinya salmon, hehe. Ini bentou dari Hotto Motto juga.